Online leerprogramma voor docenten

De mentormethode is een ambitieus project. Het is zo opgebouwd dat het zelfstandig kan draaien, zonder extra offline begeleiding dan wel externe scholing van mentoren. Dit om de drempel voor aanschaf en gebruik zo laag mogelijk te houden.

Na de testfase van de papieren methode is echter meermalen gevraagd naar de mogelijkheid om een online leerprogramma voor docenten te ontwikkelen. Dit vanuit de gedachte dat het effect en de meerwaarde van de mentormethode wordt vergroot als alle medewerkers van een school kennismaken met de zienswijze en inhoud. Als dit gebeurt, creëer je in feite een gemeenschappelijke bril en taal om over kwaliteiten te praten.

Met dit online leerprogramma is in 2017 een start gemaakt en het is, net als de mentormethode, bijna voltooid. Het programma is bedoeld voor docenten en mentoren in het voortgezet onderwijs. Het geeft hun inspiratie, motieven en handvatten om recht te doen aan verschillen. Tijdens de voorbereiding van lessen, tijdens het lesgeven in de klas, in begeleiding, bij beoordeling, in het mentoraat en in samenwerking met collega’s.

Leren kijken door de ogen van de leerling

Het programma biedt zeer gedetailleerde kijkjes in de denk-, kijk- en gevoelswereld van verschillende typen leerlingen. Je ziet hoe zij naar jouw les kijken, wat zij ervaren, wat hen stimuleert en wat hen belemmert. Gaandeweg ervaar je steeds sterker dat dit niet gaat om ‘even links- of rechtsom’ lopen, of ‘slechts een andere leerstrategie’, maar dat de impact van de verschillen op motivatie en prestatie enorm is.

Samenwerken met collega’s

Docenten en mentoren kunnen zelfstandig met het materiaal aan de slag, maar het is zeer aan te bevelen het met collega’s te doen. Via tips en opdrachten worden ze uitgenodigd om kennis, werk- en begeleidingsvormen en aanwijzingen uit het programma in de praktijk uit te proberen en hier vervolgens op te reflecteren. Werkenderwijs leren betrokken docenten niet alleen over het leren van leerlingen, maar ook over hun eigen leren, hoe ze daarin van elkaar verschillen en wat ze kunnen doen om effectiever samen te werken.

Aansluiting bij de principes van de Lesson Study en ook op de aanpak van LeerKRACHT is goed mogelijk. De focus ligt steeds op de praktijk en op het leren van de leerling; de aanvulling en meerwaarde die dit online programma biedt, is dat het leren van de docent gelijktijdig plaatsvindt en net zo belangrijk is. Oog voor, en constructief leren omgaan met verschillen tussen docenten is cruciaal voor elke situatie waarin docenten samenwerken.

Verleiden tot leren

Net als de online trainingsprogramma’s die ik heb ontwikkeld voor jeugdzorg en de verstandelijk gehandicapten sector, zit de crux in een combinatie van kennis en cultuurverandering. Daarbij is het de kunst om de cursist – die eigenlijk geen tijd en zin heeft om ‘weer iets extra’s te doen’ – te verleiden het programma toch aan te klikken en ermee aan de slag te gaan. Heel uitdagend om te doen, nog leuker om te zien dat het werkt! Want dat doet het; de hiervoor genoemde programma’s zijn bewezen effectief.

Een belangrijke succesfactor is de laagdrempelige wijze waarop docenten door het programma kunnen. Het is beschikbaar voor alle docenten op de school en ieder kan er mee starten wanneer hij wil en mee werken wanneer hij er aan toe is. Ik raad af om het te verplichten; vertrouw op de professionaliteit van de docent en zijn inschatting of dit programma bruikbaar is en zo ja, wat het beste moment is om ermee te beginnen.

Dat moment komt er – en is er vaak al. Elke dag zijn er op elke school problemen met de motivatie van leerlingen, vragen over waarom die ene leerling van wie je sterk vermoedt dat hij het wél kan, toch beneden de maat presteert, gesprekken met collega’s over de benadering of beoordeling van leerlingen, discussies onderling over welke aanpak wel of niet werkt… noem maar op.

Dit online leerprogramma kan hierbij hulp bieden. Zet het in het LMS van de school en maak het beschikbaar voor alle docenten. Zorg voor een goede vooraankondiging en laat teamleiders het introduceren in de teams. Met deze strekking: “Dit bieden we jullie aan. Omdat we beter recht willen doen aan verschillen tussen leerlingen. We leggen de methode het niet op, maar we gaan je het komende jaar wel telkens bevragen op welke vorderingen jij maakt op het gebied van verschillen, hoe jou dat lukt en hoe je dat deelt met je collega’s.”

Informatie online programma docenten

Het online leerprogramma voor docenten is naar verwachting beschikbaar vanaf het schooljaar 2019-2020.

Voor meer informatie, neem s.v.p contact op met info@mentormethode.nl of info@uitgeverijhetwaait.nl