Mentormethode voortgezet onderwijs

Deze online mentormethode is ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw havo en vwo van het voortgezet onderwijs. Waarom juist die groep?

De ervaring leert dat de overgang van onderbouw naar bovenbouw nogal eens stroef verloopt en dat de motivatie en leerresultaten van leerlingen vooral in havo 4 en vwo 5 teruglopen. Veel leerlingen hebben er gewoonweg geen zin meer in. Waar het in lagere klassen vaak (zeker niet altijd) nog wel mogelijk is om hierin bij te sturen, wordt het bij deze leeftijdsgroep steeds moeilijker.

Docenten worstelen hiermee en ook op mentoren komt vaak een flinke druk te liggen. Van hen wordt verwacht dat zij een sleutelrol spelen bij het signaleren van problemen en bij het kantelen ervan.

Behoefte aan kijkkader en handvatten

Dit speelt al jaren. Zo’n jaar of tien geleden kwam dit geluid versterkt naar voren in bijeenkomsten van het voortgezet onderwijs netwerk Verschillen als Kansen. Mentoren gaven aan dat zij grote behoefte hadden aan een geschikte mentormethode die een kijkkader biedt, plus handvatten om dit probleem adequaat aan te pakken.

Dat was de aanleiding voor de eerste, papieren versie van deze methode. Die is vanaf 2012 eerst getest en vervolgens gebruikt op verschillende netwerkscholen en nadien op een aantal andere vo-scholen. De feedback en ideeën van mentoren en leerlingen zijn verwerkt in deze nieuwe online versie waarvan wij verwachten – nee, onzin, zeg het maar gewoon: zeker weten! – dat deze nog aantrekkelijker en effectiever zal zijn dan de vorige.

Online mentormethode onderbouw

De vraag die voor de hand ligt en de afgelopen jaren een paar keer is gesteld, is deze: komt er ook een online mentormethode voor leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs? Voorlopig is dit het antwoord: nog niet. Voor zover ik weet en hoor, zijn scholen redelijk tevreden over bestaande methodes en is de problematiek in de onderbouw minder groot. Dat neemt niet weg dat ik denk dat het goed zou zijn om te denken en werken vanuit één heldere visie, met een herkenbare stijl. Zodra er scholen zijn die hier voor ‘in’ zijn, ben ik zeer bereid om mee te denken over de mogelijkheden!

En voor vmbo dan?

In de afgelopen jaren ben ik enkele malen benaderd door vmbo-scholen die een geschikte (online) mentormethode zoeken. Ook hier ligt de grootste behoefte in het derde en vierde jaar. Scholen die hierover in gesprek willen, nodig ik van harte uit contact op te nemen via info@mentormethode.nl.