Ja, te gek hè! Zo’n methode was er vroeger niet.

Online mentormethode

Met deze online mentormethode kun je net zo eenvoudig op je PC of laptop aan de slag, als op je tablet of smartphone. Door de slimme vormgeving oogt de methode compact, maar kun je toch een groot aantal thema’s behandelen.

De methode is bedoeld voor leerlingen van de bovenbouw havo en vwo. Leerlingen gaan gemakkelijk, bijna spelenderwijs door de onderwerpen. De moderne vormgeving en het pittige, eigentijdse taalgebruik prikkelen en maken de opzet aantrekkelijk en uitnodigend. Daarnaast daagt de directe en vaak humoristische manier waarop leerlingen worden aangesproken, uit om elkaar op dezelfde open manier te bevragen en te spiegelen.

Doelen

Dat is het belangrijkste doel: met jezelf en met elkaar in gesprek komen. Over hoe jij leert, hoe jij gemotiveerd raakt (of juist niet), en wat jou stimuleert of juist belemmert in allerlei situaties die de hele dag op een school voorkomen. De leerling ervaart onder meer dat wat zijn motivatie op gang brengt of waarop hij intuïtief vertrouwt, soms totaal verschilt van waar klasgenoten of docenten warm voor lopen, of op vertrouwen.

Hoe beter leerlingen deze cruciale verschillen leren herkennen en begrijpen, hoe beter zij er zélf bewust en actief op kunnen inspelen.  

Jezelf leren kennen

Aan het eind van het programma heeft de leerling goed zicht op de behoeften, drijfveren, eigenschappen en talenten die van nature bij hem horen. Hij begrijpt wat hem helpt of juist tegenwerkt bij instructie, begeleiding, plannen van huiswerk, voorbereiden en maken van een toets of werkstuk, bij zelfstandig werken of werken in groepsverband.

Gedurende het programma krijgt de leerling steeds meer zicht op zijn kwaliteiten en leert hij zijn valkuilen eerder en scherper te zien én hier beter mee om te gaan. Hij ergert zich minder snel of hevig aan docenten of klasgenoten, omdat hij beter snapt dat zij echt anders in elkaar zitten. Hij ziet in dat elke ergernis aan de ander een behoefte van hemzelf weerspiegelt. Dat maakt accepteren en #omdenken gemakkelijker.

Voorbeelden, opdrachten, tips, oefeningen

De mentormethode bevat veel voorbeelden (uit alledaagse school- en andere situaties en van het internet), opdrachten, tips en (interactieve) oefeningen. Het gaat er niet alleen om dat je dingen leert begrijpen; de echte verschillen ervaar je – én maak je zelf – als je ze in de praktijk ontmoet en er daadwerkelijk wat mee doet.

Tijdens die (noem het maar) ontdekkingsreis, is het de taak en kunst van de mentor om de leerling uit te nodigen het gesprek erover te gaan. Gedurende het programma noteert de leerling verschillende bevindingen over zichzelf, die concrete en soms verrassende aanknopingspunten vormen voor mentorgesprekken, individueel of in groepsverband.

Zo krijgt de leerling, in samenwerking met klasgenoten en de mentor, steeds beter grip op het eigen leerproces en lukt het hem steeds beter hierin de verantwoordelijkheid te nemen en erin te sturen.