De moeilijkste opgave voor de leraar is
de leerling het plezier in het leren niet te bederven.

Bertrand Russell